Разберете Своя Номер На Ангел

Въпрос за Таро: Как се казва човекът, за когото ще се омъжа?

класически-таро-въпроси-поредица-какво-е-името-на-човека-аз-ще-да-се омъжа

Когато ми задават този въпрос, обикновено обяснявам, че Таро се състои от писма, пълни с изображения, които разкриват какво изпитва консултантът и възможните тенденции за бъдещето. И този, който интерпретира символите, съдържащи се в тези изображения, е тарологът.

По този начин, благодарение на инструмента в ръка, който е колода, няма начин да се извлекат собствени имена, адреси, местоположения и т.н. Следователно можем да кажем как е човекът в личността, независимо дали това ще отнеме кратко или дълго време да се появи. Дали кверентът ще бъде щастлив или не в този брак и т.н.

В крайна сметка, този, който може да види правилно име, е гледачът, който не е задължително да е четец на таро. И двете съществуват независимо един от друг. Следователно всеки може да бъде четец на таро, ако учи и тренира, но не всеки ще бъде екстрасенс, тъй като не е нещо контролируемо.Споделете С Приятелите Си: