Ефесяни 6: Божията броня - какво означава и как да се използва?

Ефесяни 6 е последната глава от писмото на Павел до ефесяните и в стихове 10 до 18 той ги насърчава да останат непоклатими в Господа.

Прочетете Повече