Божията прошка: Как да я получим и какво означава за нас

богове-прошка-как-да-го-получим-и-какво-означава-за-нас

Прошката е една от основните теми на Библията. От историята на Адам и Ева в книгата Битие и в цялото Писание виждаме много хора, които са съгрешили и са направили големи грешки. Също така четем как Бог им е простил и ги е възстановил. Те са истории, пълни с борби, а също и с триумфа над греха и злото.Ето как Бог иска да живеем в общение с Него. Той копнее да прости греховете ни, да ни възстанови приятелството им. Бог иска нашите истории също да отразяват трансформацията, която идва като продукт на неговата прошка и любов.

Обичаме да мислим, че сме добри и справедливи, но отвътре знаем, че правим грешки и несправедливости. Ние лъжем и причиняваме болка на другите заради егоизма си. Библията призовава този грях, да пропуснеш целта, да живееш отделно от Бог. Той обаче е предоставил начин да ни помири, за да възстановим връзката си с него. В Библията намираме вдъхновяващи пасажи, които ни разказват за Божията прошка и ни казват как да я получим.Как получавате Божията прошка?

1. Изповядвайте греховете

Ако изповядаме греховете си, Бог, който е верен и справедлив, ще ни прости и ще ни очисти от всяко зло.
(1 Йоан 1: 9)Първото нещо е да изразим и разпознаем лошите неща, които сме направили, да ги кажем на Бог. Той знае всичко и вече го знае. Но ние трябва да приемем в смирение пред него, че сме го провалили и сме направили неща, които противоречат на желанието му за нас. Тази стъпка на изповедта отваря вратата за вашата прошка да тече и да стигне до нас.

Бог ни очиства от всяко зло. Няма абсолютно нищо, което можем да признаем, че той не може да прости. Неговата любов и прошка достигат и покриват всеки ъгъл на сърцето ни.

2. Покайте сеГоспод не отнема много време да изпълни обещанието си, тъй като някои разбират закъснението. По-скоро той има търпение с вас, защото не иска никой да загине, но всички се каят.
(2 Петър 3: 9)Не е достатъчно да признаем и да разпознаем лошите неща, които сме направили. Трябва да се покаем! Когато се разкайваме, ние изразяваме болката, която ни кара да видим грешките, които сме допуснали и която ни кара да направим необходимите промени, за да започнем да действаме така, както Бог иска.

Бог иска всички ние да се покаем, да признаем, че имаме нужда от Него в живота си. Той иска да се помирим с него и да го приемем като Господ и спасител. Той не иска нито едно човешко същество да прекара вечността далеч от него. Така че изчакайте търпеливо нашето покаяние.

3. Вярвайте в Исус

Тогава трябва да вярваме в Исус, защото само в него имаме спасение. Трябва да вярваме, че Исус е Бог, че чрез смъртта си на кръста и възкресението си ние сме спасени и помирени с Бог.Важно е да изразим с уста си сигурността, която е в сърцето ни. Трябва да признаем, че Исус е Господ. Решихме да предадем на него господството на нашия живот. Вече не правим това, което искаме, не живеем, за да задоволим егото си. Той е Господ и ние му се подчиняваме, защото той ни е преобразил и е придал истински смисъл на живота ни.

ангел номер 242

Работата на Исус

1. Извинете

В него ние имаме изкупление чрез Неговата кръв, опрощаването на греховете ни, според благодатното богатство, което Бог ни даде в изобилие с всякаква мъдрост и разбиране.
(Ефесяни 1: 7-8)Кръвта, която Исус проля на кръста, беше цената, която той плати, за да ни бъдат простени греховете. Той ни изкупи, спаси ни и вече не сме роби на греха. Чрез Исус ние сме свободни от Неговата сила. И всичко това е било чрез изобилната Божия благодат, дар, който не заслужаваме.

2. Осребряване

Той ни избави от властта на тъмнината и ни премести в царството на своя възлюбен Син, в когото имаме изкупление, опрощение на греховете.
(Колосяни 1: 13-14)

Благодарение на делото на Исус и греха, който ни отдели от Бог, той няма повече власт над нас. Вече не сме негови роби. Сега ние принадлежим към царството на Исус, царството на светлината, прошката и свободата. Каква голяма радост!

3. Застъпничество

Скъпи мои деца, пиша ви тези неща, за да не съгрешите. Но ако някой съгреши, имаме пред Бащата застъпник, Исус Христос, Праведникът. Той е жертвата за опрощаване на греховете ни, и не само за нашите, но и за тези на целия свят.
(1 Йоан 2: 1-2)

Бог иска да живеем в послушание, но той знае нашата човешка природа. Той знае, че понякога можем да се провалим дори когато желанието ни е да бъдем верни и послушни. Исус се застъпва за нас, той е единственият, който може да го направи, защото само той е свободен от грях, е напълно праведен и милостив. Той постоянно се намесва от наше име, възстановява ни като простени деца.

Резултатът от Божието опрощение

1. Спасение

Ние не заслужаваме да бъдем спасени и простени, спасени от силата на греха. Но Бог така или иначе ни го дава. Ние не сме спасени от това, което правим. Спасени сме от това, което Исус вече е направил за нас.

888 означава любов

2. Казано

Блажен онзи, на когото се прощават прегрешенията му, на когото греховете му се заличават.
(Псалм 32: 1)

Каква голяма радост носи прошка! Има голяма радост и свобода в знанието, че сме деца на Бог. Греховете ни вече не се броят, Бог ги изтри завинаги.

3. ЛюбовЕто защо ви казвам: ако тя е обичала много, това е, че многото й грехове са били простени. Но на когото малко се прощава, малко обича.
(Лука 7:47)

Божията прошка изпълва сърцата ни с благодарност и любов към него. Тази любов ще бъде очевидна за другите и ще се прояви в действия, които издигат Бог и показват, че сме били преобразени от него.

4. Ново начало

Толкова далеч от нас той хвърли нашите прегрешения, доколкото западът е от изток.
(Псалм 103: 12)

Когато Бог ни прощава, той решава да не взема под внимание нашите грехове. Христос понесе нашите грехове на кръста и ни дава възможност за ново начало, нов живот, воден от Него.