Разберете Своя Номер На Ангел

Открийте невероятни подробности за разпятието на Исус

Открийте невероятни подробности за разпятието на Исус

Разпятието на Исус е едно от най-коментираните и обсъждани исторически събития в книги, лекции и филми. Това може да е причината, поради която сме свикнали да четем или чуваме историята за смъртта на Исус, губейки до известна степен чувствителността на разбирането и оценявайки необятността на неговата жертва.

жена Овен Лъв мъж

Смъртта на Исус беше много болезнена и унизителна. Разпятието беше запазено за най-лошите злосторници и наказанието се прилагаше със сила и жестокост. Въпреки това, дори в средата на такава ужасяваща рамка, имаше някои впечатляващи събития, които ясно показаха, че Исус не е просто човешко същество. Той беше въплътен Бог, с конкретната цел да спаси и изкупи човечеството . Смъртта няма да попречи на целта си да бъде изпълнена.

Нека да разгледаме някои от удивителните неща, които се случиха през този ден, показвайки, че смъртта на Исус е била еднаква.Двете най-шокиращи събития:

1. Нагласата на Исус за прошка

Когато пристигнаха на мястото, наречено Ла Калавера, те го разпнаха там, заедно с престъпниците, един отдясно и един отляво.
Татко, каза Исус, прости им, защото те не знаят какво правят.
(Лука 23: 33-34а)Дори сред толкова болка, ужас и унижение Исус избра да прости на онези, които го разпнаха. Исус проявява своята любов и състрадание до последния момент от земния си живот. Можеше да поиска от Бог да изпрати огън или да отмъсти на палачите му, но не го направи. Той избра да прости!И това е, че кръстът е точно това: Божието опрощение за човечеството. Благодарение на смъртта на кръста на Исус, съвършеното Агне (Йоан 1:29), вече не трябва да плащаме или да умрем вечно за собствените си грехове. Просто вярвайте, че жертвата на Исус е валидна за нас, приемете го в сърцата си като Господ и Спасител и живейте за него. Ние сме простени и помирени с Бог чрез Исус! Колко благодат и колко прошка!2. Смъртта не може да задържи Исус: той възкръсна!

Точно както му беше пророкувано (Псалм 16:10; Матей 16:21) Исус възкръсна! Смъртта не можеше да го задържи, той не го приключи. И именно благодарение на победата на Исус над смъртта ние, които вярваме в него, ще се радваме и на вечен живот с него.Истината е, че Христос е възкръснал от мъртвите, като първи плодове на умрелите. Всъщност, тъй като смъртта дойде чрез човек, също и чрез човека идва възкресението на мъртвите. Защото както в Адам всички умират, така и в Христос всички ще живеят отново.
(1 Коринтяни 15: 20-22а)

Други впечатляващи събития:

1. Тъмнината на земята

Библията казва, че докато Исус беше на кръста, имаше време на тъмнина на земята.От обяд до средата на следобеда цялата земя беше в мрак.
(Матей 27:45)Лука 23: 44-45 казва, че слънцето залезе. Очевидно имаше нещо подобно на слънчево затъмнение, но по-дълго и необяснимо. Природата не остана безразлична към смъртта на Исус, съвършеното Агне, чрез което бяхме изкупени.

Ако разгледаме язвите, които Бог е изпратил в Египет в Стария Завет, ще видим в Изход 10: 21-23, че деветата чума е била голяма тъмнина. След тази чума дойде смъртта на първородния от Египет, страна, в която израелският народ прекара много години в робство.Само децата на израелския народ са оцелели от тази чума. Бог им даде точни указания да намажат кръвта на мъжко агне без дефекти върху двата стълба и върху преградата на къщите, където се бяха събрали, за да отпразнуват първата Пасха (Изход 12: 1-14). Благодарение на този сигнал, кръвта на безупречно агне върху стълбовете на вратите, те не са претърпели смъртта на децата си.2. Булото на храма беше разкъсано на две

Друго необяснимо събитие по време на разпъването на Исус беше, че булото на храма беше разкъсано наполовина точно когато Исус издъхна. Този дебел и тежък воал отделяше Светото място от Най-святото място, земното място, където обитаваше Божието присъствие, в което можеше да влезе само първосвещеникът (Изход 26: 31-34).

Тогава Исус отново извика и предаде духа си. В този момент завесата на светилището на храма беше разкъсана на две, отгоре надолу.
(Матей 27: 50-51а)

Скъсаният воал символизира директния достъп, който сега имаме до присъствието на Бог благодарение на жертвата на Исус. Само чрез него имаме достъп до Бог и прошка на греховете ни. Той се предложи като съвършеното агне, за да можем чрез него да имаме мир с Бог.

Всъщност Христос не влезе в светилище, направено от човешка ръка, просто копие на истинското светилище, а в самото небе, за да се представи пред Бога от наше име. Нито той е влязъл в рая, за да се предлага от време на време, тъй като първосвещеникът влиза в Най-святото място всяка година с кръвта на другите. Ако беше така, Христос щеше да трябва да страда много пъти от създаването на света. Напротив, сега, в края на времето, той се е представил само веднъж завинаги, за да сложи край на греха, като се жертва.
(Евреи 9: 24-26)

3. Земен тремор

В Евангелието от Матей се споменава и за голям земен трус, толкова силен, че скалите се счупиха. За пореден път виждаме, че природата реагира силно на разпъването на Исус.

4. Гробовете бяха отворени и някои светци възкръснахаПоради толкова силно треперене гробовете се отвориха. Но най-удивителното е, че много светци бяха възкресени. Тоест хората, страхуващи се от Господа, които до този ден бяха мъртви, сега бяха живи. Обикновено това не се случва, когато има земетресение. Само силата на Бог може да възкреси мъртвите!

Гробовете бяха отворени и много починали светци отново възкръснаха. Те напуснаха гробовете и след възкресението на Исус влязоха в светия град и се явиха на мнозина.
(Матей 27: 52-53)

Виждаме, че след възкресението на Исус тези хора се появиха в града и мнозина ги видяха. Библията казва, че те са светци, хора, които обичат и служат на Бога. Сега те имаха нова възможност да свидетелстват за голямата сила на Бог над физическата смърт и духовната смърт.

5. Реакция на Центурион и други присъстващи

Най-прекрасното нещо, което може да се случи, е преобразяването на сърцето. Най-голямото от всички чудеса е да видиш променен живот чрез среща с Исус. Същият центурион, избран да наблюдава всичко да се случи както трябва по време на разпъването на Исус, не можеше да устои на силата на Божията изкупителна любов.

Тогава Исус възкликна силно: Отче, в твоите ръце препоръчвам духа си! И като каза това, той изтече. Стотникът, като видял какво се е случило, похвалил Бог и казал: Наистина този човек бил справедлив. Тогава онези, които се бяха събрали, за да станат свидетели на това зрелище, като видяха какво се случи, си тръгнаха да бият гърдите му.
(Лука 23: 46-48)

Стотникът възхваляваше Бог! Той осъзна, че Исус не е просто човек. Той знаеше, че Исус е умрял, без да го заслужава и че го е направил заради любовта към човечеството. Както центурионът, така и другите, които са били свидетели на разпъването на Исус, забелязват нещо различно в Исус и са шокирани от това. Животът им вече не би бил същият.И така е. Когато имаме среща с разпнатия Христос, този, който е умрял за всеки един от нас, не можем да останем същите. Неговата кръв ни очиства от всеки грях и благодарение на него ще се радваме на вечен живот.

И по силата на тази воля ние сме осветени чрез жертвата на тялото на Исус Христос, принесена веднъж завинаги.
(Евреи 10:10)

Споделете С Приятелите Си: