Разберете Своя Номер На Ангел

Открийте 7 библейски характеристики на мъжа на храбростта

открийте-7-библейски-характеристики-на-човек-на-смелост

Като цяло обществото смята човек с ценност за човек, който има добра професия, здрава банкова сметка и привлекателна личност. Библията обаче ни показва съвсем различен модел.

Хора като Мойсей, Ной, Стефан, Павел и преди всичко Исус, нашият най-добър пример, се отличават в Библията. За тях целта беше винаги да угаждат на Бога, да му служат и да го обичат преди всичко . Те посветиха живота си на Бог и го последваха в послушание, независимо от последиците, закачките, загубата на репутация или смъртта. Това е да бъдеш истински смел човек!

Нека разгледаме 7 от основните характеристики, които отличават човек с ценност.1. Обичайте Бог преди всичко

Смелият човек не изпитва срам, показвайки любовта си към Бога, покланя се пред своето присъствие в обожание и изпразва сърцето си пред него. Покажете любовта си към Бог, като обичате и служите на другите. Животът му е пълен с похвала, искрено поклонение на Бог и напълно се уповава на любовта и верността на своя небесен Баща.2. Търсете мъдростта, която идва от Бог

Той знае, че истинската мъдрост идва от Бог. Ето защо той се стреми да изпълни ума и сърцето си с истините на Библията. Молете се и медитирайте пред Бог за вашата помощ и напътствия. Запомнете библейските стихове и наблюдавайте възможностите, които се представят, за да приложите на практика наученото. Той се наслаждава на Божието Слово и взема решенията си въз основа на твърди библейски убеждения.

Блажен човекът, който не следва съветите на нечестивите, нито спира по пътя на грешниците, нито развива приятелството на богохулниците, но се наслаждава на Господния закон и медитира върху него денем и нощем.
(Псалм 1: 1-2)3. Пълно е със Светия ДухВ него Святият Дух Божи обитава и животът му дава ясни образци от плодовете на Духа. Неговата доброта, смирение и самоконтрол са известни на всички. Той не оставя грешната си природа да доминира, но подчинява цялото си същество на Божието господство, за да го усъвършенства и да му помогне да преодолее възникналите борби.Неговият живот и характер свидетелстват за трансформацията, която Бог е направил в живота си. Нека Бог да те изследва, да отнеме това, което не ти харесва, и да го изпълваш ежедневно с твоя Дух и твоята сила.

4. Обичайте ближния си

Любовта управлява вашите взаимоотношения с другите, тъй като сте изпитали Божията любов и благодат към себе си. Семейството му, както биологично, така и духовно, се чувства в безопасност с него, защото отношенията му с тях са пълни с доброта, уважение и чест.Давам ви тази нова заповед: да се обичате един друг. Точно както аз ви обичах, вие също трябва да се обичате един друг. По този начин всички ще знаят, че са мои ученици, ако се обичат.
(Йоан 13: 34-35)27 април зодия

Смелият човек знае, че най-доброто свидетелство, което може да даде за Божието дело в сърцето си, е да искрено обичаме околните. Той живее, за да издигне Бог във всичко, което прави и голямото му желание е Христос да бъде прославен в живота си.

5. Знае как да прощава и да иска прошка

Той е търпелив и мил към другите, защото помни цялото търпение и любов, които Бог е имал с него през целия си живот. Той е изпитал Божието опрощение и е освободен от силата на греха. Той осъзнава, че е несъвършен и че само по Божията благодат той е там, където е. Ето защо той успява да съпреживява другите в техните борби, като разбира значението на разпознаването на грешките им и иска прошка и прошка.... така че да се толерират и да прощават, ако някой има оплакване срещу друг. Точно както Господ ти прости, и ти прости.
(Колосяни 3:13)6. Има собствен домейн

Истинската му сила възниква отвътре. Той не се оставя да бъде доминиран от емоции или страсти, а царува над тях със силата, която получава чрез молитва и изпълването на Светия Дух. Той не е импулсивен, но отразява пред Господ, преди да вземе важни решения и винаги действа в съответствие с Божията воля.

Познайте свободата си в Христос. Той знае, че благодарение на изкуплението чрез Исус той е свободен от силата на греха и осъждането. Не се крийте обаче в тази свобода да правите това, което искате. Оценете възможните последици и изберете да направите това, което ще доведе до вашето благополучие и това на другите, винаги в съответствие с Божиите заповеди.

83 ангелско число

Всичко е позволено, но не всичко е полезно. Всичко е позволено, но не всичко е градивно.
(1 Коринтяни 10:23)

7. Подчинявайте се на Бог

Смелият човек следва примера на Исус и други велики мъже, споменати в Библията: той се радва да изпълнява Божията воля по всяко време. Подчинявайте се на Бащата, дори ако не е най-популярният или приет сред другите и го прави от любов, а не от задължение. Той знае, че Бог винаги има добри неща за своите деца и напълно се доверява на добротата и грижите на своя Баща.

Той познава добре Библията и действията му отразяват, че той живее под властта на Бог и неговите закони.

В сърцето си ценя думите ти, за да не съгреша срещу теб.
(Псалм 119: 11)

Бъдете смел мъж и живейте според волята на Бог! Няма да съжаляваш.

Споделете С Приятелите Си: