Разберете Своя Номер На Ангел

Открийте силата на Божията благодат

открийте-силата-на-боговете-благодат

Получаваме благодат, когато ни бъде предоставена услуга безплатно и без да я заслужаваме. Когато говорим за Божията благодат, ние се позоваваме на всички благословии, които Той ни дава, защото му харесва, особено спасението и опрощаването на нашите грехове.

Благодатта направи възможно най-прекрасното проявление на Божията любов към нас. Той беше готов да изпрати своя Син Исус да умре на кръста, за да имаме всички възможността да получим спасение и вечен живот. Никой от нас не го заслужаваше, но Бог в своята безкрайна любов реши да ни даде този велик дар.

Нека разгледаме някои стихове, които ще ни помогнат да разберем малко по-добре тази прекрасна концепция за Божията благодат.Стихове за Божията благодат

1. Спасени сме по благодат

Благодарение на Божията благодат сме спасени. Не можем да направим нищо, за да спечелим спасението на душите си. Бог е единственият, който има силата да ни прости, единственият, който може да отнеме греха от живота ни. Той направи това, като изпрати съвършеното Агне, Исус, да умре на кръста за нашите грехове. Приемайки го от сърце като наш Цар и Господ, ние получаваме дара на вечния живот.2. Позволява ни да се приближим до Бог

Затова нека уверено се приближим до трона на благодатта, за да получим милост и да намерим благодатта, която ще ни помогне в момента, в който имаме най-голяма нужда от нея.
(Евреи 4:16)

Бог е близък Бог и ние можем да отидем при него по всяко време. Той обича, че ние подхождаме с доверие, както детето се приближава до своя любящ баща. Не бива да се страхуваме, защото въпреки че Бог познава всички наши неуспехи и греховете ни, той ни приема с милост и благодат. Когато отидем при него в смирение, Бог ни прощава, възстановява ни и ни дава сили да продължим напред.

3. Благодатта ни преобразява

Божията благодат не само ни носи спасение и опрощение на греховете ни, но също така ни преобразява и ни помага да се подчиняваме на Бог в ежедневието си. Той ни учи да живеем милостивия живот, който желае, и ни дава смелост да отхвърляме неща, които ни отдалечават от него и неговата воля за живота ни.февр 13-та зодия

4. Той е в изобилие и е за всеки

Но прегрешението на Адам не може да се сравни с Божията благодат. Е, ако от прегрешението на един човек всички умреха, колко повече дарбата, дошла с благодатта на един човек, Исус Христос, изобилстваше за всички!
(Римляни 5:15)

Грехът влезе в света чрез Адам и неговото прегрешение и с това дойде и физическа смърт. Бог обаче не ни остави изоставени пред съдбата си. Той пое инициативата, изпрати Исус и чрез него ни даде изобилна благодат, която е на всеки. Бог копнее да оставим греха и да се обърнем към него. Чрез Исус получаваме вечен живот, прошка на греховете си и чрез него се примиряваме с Бог.5. Оправдани сме чрез Христос

Самите ние не заслужаваме, нито можем да направим нещо, за да бъдем оправдани пред Бог. Всички сме съгрешили, никой от нас не е без вина и трябва да платим за цялото зло, което сме причинили. Но Бог, в своята благодат, реши да се ръководи от голямата Си любов към всеки от нас и ни оправда безплатно чрез смъртта на Исус на кръста.Сега всички можем да получим неговата прошка, не е нужно да сме роби на греха, защото Бог вече ни е изкупил чрез Исус. Просто трябва да вярваме в Исус и да решим да ходим с него, за да живеем според целите му.

Споделете С Приятелите Си: